Hasło:
E-mail:
?
Polecane

NIKIDAM DU CHATEAU sf

Rasa: selle francais
Maść:  gniada 
Data urodzenia: 25.08.2001
Wymiary: 169- 190 - 22

Numer wpisu do księgi: 
Cena nasienia: 1.500 zł
Sposób krycia: nasienie świeże

 

Dane kontaktowe punktu kopulacyjnego:
Agnieszka Czekaj

ul. Rajska 50

47-208 Reńska Wieś

woj. opolskie

tel. 606907998

e-mail: a.czekaj@wp.pl

 
ARAVEL WARO sp

Rasa: szlachetna półkrew

Maść: gniada

Data ur: 15.04.1998

Bonitacja: 80

Wymiary: 169-195-22,0

Nr licencji: 45 G I Gd

Cena stanówki: 1000 zł do negocjacli. UWAGA: na jesień cena promocyjna (szczegóły wkrótce)

 

Dane kontaktowe punktu kopulacyjnego:

Agnieszka Krupczak

Gąskowo 1/36

78-113 Dygowo

tel. 602-272-399 (Powołaj się na Zabookuj.eu)

e-mail: krupczak.agnieszka@gmail.com

woj. zachodnio-pomorskie

 

 
CORRIAGIO old (OS)

Rasa: Oldenburg Springpferd (oldenburg)

Maść: kasztan
Data urodzenia: 2012
Wymiary:  169 
Bonitacja:
Nr licencji: 
Sposób krycia: krycie naturalne

Cena hotelu dla klaczy/doba: 25 zł       Cena hotelu dla klaczy ze źrebakiem: 30 zł 

Cena stanówki:  600 zł 

 

Dane kontaktowe punktu kopulacyjnego:

Felix Kruppa

Karkosy 18A

99-100 Łęczyca

woj. łódzkie

tel. 602-681-989 (powołaj się na Zabookuj)

e-mail: domanska.n@gmail.com

 
REGULAMIN BAZY OGIERÓW

§1
Zasady korzystania z Bazy Ogierów

1. Dokument określa sposób korzystania z serwisu www.ogiery.eu  zwanego dalej Bazą Ogierów.  
2. Każda osoba zgłaszająca ogiera do Bazy Ogierów  zobowiązana jest do zapoznania z niniejszym regulaminem oraz do jego zaakceptowania.
3. Użytkownik Bazy Ogierów przesyłając  i udostępniając swoje materiały, informacje, zdjęcia, filmy , dane osobowe i inne informacje, wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów i informacji przez serwis oraz pozostałych użytkowników Internetu.
4. Administrator Bazy Ogierów  zastrzega sobie możliwość zmian w serwisie, jego wyglądzie i charakterze bez wcześniejszego powiadomienia jego użytkowników.
5. Przesłanie wypełnionego formularza, celem dodania ogiera do bazy, oznacza całkowitą akceptację regulaminu.
6. Wiarygodność znajdujących się informacji w Bazie Ogierów nie jest kontrolowana i administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści znajdujące się w ofertach, ogłoszeniach i innych materiałach udostępnionych przez użytkowników.
7. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym.
8. Administrator bazy ogierów nie ponosi odpowiedzialności  za umieszczenie w serwisie przesłanych przez użytkowników zdjęć , filmów i linków.
9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przesłane treści, zdjęcia, filmy i linki kierujące do innych serwisów, portali i stron www i oświadcza, że ma do nich prawa.
10. Administrator Bazy Ogierów  zastrzega sobie możliwość weryfikacji i edycji nadesłanych zdjęć.
11. Użytkownik podając adres mailowy wyraża zgodę na wpis do Newslettera, z którego co miesiąc serwis Zabookuj.eu wysyła wiadomości.

§2
Dodanie ogiera do Bazy Ogierów  

1. Dodanie ogiera do bazy odbywa się poprzez przesłanie do administratora informacji dotyczącej ogiera za pomocą wypełnionego formularza lub  w innej formie.
2. Wpisy do Bazy Ogierów są dokonywane przez administratora.
3. Zgłoszone ogiery do Bazy Ogierów  są ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.
4. Każdy wpis wymaga zatwierdzenia przez administratora serwisu w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych oraz wpisanych treści.
5. Oferta musi być zgodna z tematyką Bazy Ogierów.
6. Przesłane informacje niezgodne z treścią tematyczną Bazy Ogierów  oraz ogólnie przyjęte za nieetyczne będą usuwane.
7. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych wymaganych w formularzu dodania ogiera do bazy.
8. Każdy wpis może zawierać opis oferty ograniczony formularzem, a także zdjęcia, filmy i pliki PDF.
9. Prawidłowe zgłoszenie ogiera do bazy powinno zawierać podstawowe dane o ogierze, rodowód, nr licencji, pełne dane kontaktowe punktu kopulacyjnego i cenę stanówki.
10. W przypadku podania danych nieprawidłowych, niepełnych (brak wypełnienia wymaganych pól w formularzu) lub uniemożliwiających łatwy kontakt z ogłoszeniodawcą oferta nie zostanie dodana.
11. Zgłoszenie ogiera wypełnione powierzchownie i ogólnikowo nie będzie publikowane w  Bazie Ogierów.
12. Wszystkie zgłoszenia przesyłane do administratora Bazy Ogierów podlegają weryfikacji za zgodność z niniejszym regulaminem.
13. Zgłoszenia nie mogą zawierać reklam konkurencyjnych portali i stron www.
14. Po pozytywnym przejściu weryfikacji oferta zostanie opublikowana na stronie www.ogiery.eu.
15. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia, modyfikacji, usunięcia wpisu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.
16. Wszystkie zmiany treści, zdjęć, filmów i plików widocznych już na stronie www.ogiery.eu dokonywane są wyłącznie przez administratora strony. Osoby chcące dokonać zmian proszone są o przesłanie za pośrednictwem poczty e-mail, dokładnych informacji, które mają być zmienione.

§3
Opłaty

1. Zgłoszenie ogiera do Bazy Ogierów jest płatne i wynosi 10 zł netto + 23% VAT za ogiera.
2. Okres publikacji oferty stanówki na stronie www.ogiery.eu trwa 1 rok.
3. Za przedłużenie istniejącej oferty na kolejny rok serwis Baza Ogierów pobiera opłatę w wysokości:
   - od 1-5 zgłoszonych ogierów – 10 zł netto + 23% VAT za ogiera
   - zastrzega się cennik indywidualny dla Stad Ogierów
4. Wyszczególnienie ogiera w oknie ”polecamy” na stronie www.ogiery.eu podlega opłacie w wysokości 10 zł netto + 23% VAT za miesiąc.
5. Umieszczenie banera reklamowego na stronie www.ogiery.eu podlega opłacie w wysokości 20 zł netto + 23% VAT za miesiąc.
6. Umieszczenie logo w sliderze logotypów na stronie www.ogiery.eu podlega opłacie w wysokości 10 zł netto + 23% VAT za rok.
7. Promocyjny artykuł na portalu www.zabookuj.eu wyświetlany na stronie głównej za pomocą slidera 10 zł netto + 23% VAT za tydzień emisji.
8. Modyfikacja istniejącej oferty lub jej usunięcie z Bazy Ogierów nie podlega opłacie i może być dokonane w każdym momencie, przy czym poniesione koszty nie będą Klientom zwracane.

§4
Dane osobowe

1. Użytkownik zgłaszający ogiera do bazy wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych podanych w formularzu w celach służących do prezentacji oferty oraz wywiązaniu się serwisu ze świadczonych usług.
2. Administrator Bazy Ogierów ma prawo do wykorzystania zgromadzonych materiałów i danych do celów promocji produktów i usług.
3. Użytkownik podając dane osobowe, dane firmowe, oświadcza że są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku). Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa polskiego.
4. Korzystanie z Bazy Ogierów oraz podanie wszelkich danych jest dobrowolne

§5
Obostrzenia formalno-prawne

1. Serwis Baza Ogierów nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami Internetu, którzy korzystają z zasobów umieszczonych w naszym Serwisie. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na użytkownikach Serwisu.
2. Baza ogierów nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o ofertach i oferentach. Treści ofert zawartych na stronie internetowej www.ogiery.eu  mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.
3. Ogłoszenia umieszczane w Bazie Ogierów mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy mogą być przekazywane odpowiednim organom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku wywiązania się sporu pomiędzy uczestnikami transakcji w której pośredniczył serwis Baza Ogierów zastrzegamy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.

§6
Bezpieczeństwo

1. Zawartość stron internetowych chroniona jest prawem autorskim w rozumieniu odpowiednich przepisów polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z pózn. zm.). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych przysługują wyłącznie ich właścicielom.
2. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie materiałów zawartych w Serwisie www.ogiery.eu  wymaga zgody właściciela.

§7
Odpowiedzialność Serwisu Baza Ogierów

1. Serwis Baza Ogierów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
   - treści, zdjęcia, filmy oraz hiperłacza do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
   - zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą, podanie nieprawdziwych lub niepełnych informacji,
   - za to w jaki sposób i do jakich celów ogólnodostępne treści zamieszczone w Bazie Ogierów zostaną wykorzystane,
   - funkcjonowanie Serwisu www.ogiery.eu  i wynikłe z tego faktu problemy, w szczególności za działania hakerskie oraz błędne ustawienia urządzeń komputerowych użytkowników, awarie łącza,
   - braku ciągłości świadczenia usług spowodowanych zdarzeniami losowymi, między innymi takich jak: (powodzie, huragany, inne kataklizmy).
   - nie dotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Klienta,
   - działania czynników i osób trzecich takich jak awaria łącza, sprzętu, oprogramowania
2. Serwis Baza Ogierów informuje, iż wykorzystywane technologie publikacji oraz przesyłania danych nie zabezpieczają w pełni tajemnicy przechowywanych i przesyłanych informacji.

§8
Zmiany w regulaminie

1. Administrator Bazy Ogierów zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie publikacji na stronie Serwisu www.ogiery.eu

§9
Ważność wpisu do Bazy Ogierów

1. Bezpłatny wpis do Bazy Ogierów trwa 1 rok od daty zgłoszenia ogiera.
2. W przypadku braku rezygnacji umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny rok.
3. Przedłużenie umowy wiąże się z opłatami zgodnie z pkt.3 §3 Opłaty.
4. Klient może zakończyć współpracę z serwisem w dowolnym momencie po wysłaniu do administratora serwisu rezygnacji (pocztą elektroniczną lub listem poleconym).
5. W w/w przypadku zwrot poniesionych kosztów jest niemożliwy.